Slaap lekker!

Naast dit risico is er ook niet nagedacht over de interne verwerkingstijd van verstoringen, het opnemen van onderhoud door de diverse leveranciers, andere manier van meten van beschikbaarheid enzv.

Inmiddels is alles met elkaar in lijn gebracht. Het resultaat is niet merkbaar, want de diensten draaien door net zoals voorheen. We weten alleen zeker dat er een aantal mensen veel geruster slapen!