“Opnieuw leren dansen”

Uiteindelijk hebben we met deze klant tóch een Europese aanbesteding uitgezet. De meeste tijd in een inkooptraject gaat immers zitten in het bepalen van de precieze wens van eindgebruikers. Dan maakt het maar weinig verschil of je Europees aanbesteedt of onderhands gunt.

Maar we halveerden de doorlooptijd ten opzichte van een gemiddeld aanbestedingstraject. Dit dankzij kant-en-klare documenten en het scheiden van hoofd- en bijzaak. Uiteindelijk gaf onze klant toe dat de administratieve lasten hem erg meevielen.

Belangrijker nog is het resultaat. Onze klant vond een passende leverancier. En nee, dit was niet die partij met wie zij vóór de aanbesteding de rituele dans wilde dansen!

Aantoonbaar in control

Die constatering kwam met de rest van de geconstateerde risico’s en kwetsbaarheden in een beknopt rapport. Het gevolg was dat de auditee de Raad van Commissarissen moest gaan overtuigen van de kwaliteit van het inkoopproces. Maar het kwaad was al geschied. De verantwoordelijke inkoopmanager lag vanaf toen onder een vergrootglas. De eindverantwoordelijke werd (te) kritisch en hield de inkoopmanager klein.

Bovenstaand is ondertussen meer dan een jaar geleden. Sindsdien heeft de auditee ons in de hand genomen. We hebben de inkooptrajecten en het leveranciersmanagement dan ook overgenomen. In het audit rapport over 2017 is het onderdeel leveranciersmanagement dan ook met een dikke voldoende afgetekend, met lof van de auditor voor de hoeveelheid stappen die zijn gezet.