IT-contract- en leveringsvoorwaarden checken.

Hoe goed leest u de leveringsvoorwaarden door en heeft u de expertise beschikbaar om de IT-contracten goed te analyseren?
Laat ons de risico’s voor u in kaart brengen!

HOE WERKT HET?

Wij analyseren de ingezonden stukken en u ontvangt binnen 3 werkdagen onze reactie en bevindingen.

Het resultaat is een opsomming van de belangrijkste indicatoren en onze opmerkingen hierop. Daarnaast geven we aan welke artikelen een risico vormen en waar we mogelijkheden tot verbetering zien. Uiteraard geven we ook aan welke specifieke(re) zaken er nog onbeschreven zijn.

Vervolgens kunt u in gesprek met de leverancier over de voorwaarden en met een gerust hart het contract afsluiten.

Kijk op itcontractscan.nl en lees verder hoe het werkt en start de scan.