We zijn heel flexibel in de manier waarop we uw organisatie kunnen ondersteunen. Dit kan op het gebied van trainingen, tijdelijke inzet of gedeeltelijke of algehele uitbesteding van de werkzaamheden m.b.t. IT-inkoop, -contract- en leveranciersmanagement.

Flexibiliteit is belangrijk

Uiteindelijk gaat het erom dat u alleen inkoopt wat u nodig heeft en dat u de juiste partners heeft geselecteerd tegen de beste voorwaarden die minimaal aansluiten bij uw primaire proces.

Dit bereiken kost tijd en inzet. Wij hebben ruime ervaring om uw mensen dit bij te brengen of om dit voor u uit handen te nemen.

De voordelen van bluetrue

 • Een allround advies, een pragmatische implementatie en meetbare resultaten – dat is onze belofte.
 • Een uitgebreide juridische kennis.
 • Zakelijk, zowel profit als non-profit.
 • IT en logistiek.
 • Publieke én private sector.
 • Ruime ervaring in de praktijk.
 • Bij de inkoper én de aanbieder.

Kies de leverancier die bij u past

Leverancierselectie is enorm belangrijk en zorgt voor een gerust gevoel op het moment dat u ervaart dat u de juiste keuze hebt gemaakt.

 • Kies een leverancier die past bij uw formaat bedrijf
 • Onderzoek of uw leverancier al ervaring heeft in uw branche
 • Bespreek wat de verwachtingen zijn rondom de personen die de diensten verrichten
 • Wat voor bijdrage gaat de leverancier leveren aan uw primair proces
 • Betrek de leverancier bij uw uitdagingen

Van EU-aanbesteding naar daadwerkelijke prestaties

In de publieke sector zetten we meer dan 65 Europese aanbestedingen uit. In ieder van die trajecten realiseerde onze klant een besparing, zonder dat dit ten koste ging van de dienstverlening.

 • Een laagdrempelige, juridisch houdbare manier van Europees aanbesteden;
 • Een optimale samenwerking tussen klant en leverancier;
 • Tevredenheid bij alle stakeholders, waaronder de eindgebruikers.

Inzicht en grip

Wat levert het op om ons in te zetten op het gebied van contractmanagement? Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Hier leggen we het aan u uit in een actueel praktijkvoorbeeld.

 • Hogere efficiency wat zorgt voor minder kosten
 • Eenvoudig inzicht en overzicht
 • Meer grip op contracten en leveranciers
 • Betere voorwaarden
 • Betere en duidelijke service afspraken
 • Makkelijker toekomstgericht werken
 • Groei door gebruik te maken van leveranciers die partners worden

Van leveranciers naar partners

Zonder overzicht geen inzicht. Zo kwam het dat onze klant in de private sector maar beperkt profiteerde van haar leveranciers. Dat ondanks een spend van meer dan € 100 miljoen. Wij gaven deze klant weer inzicht in de budgetten per afdeling, de afgesloten contracten en de daadwerkelijke prestaties van de contractpartijen. Waar nodig werden nieuwe afspraken gemaakt. Zo kon onze klant haar aanbieders confronteren en hen verplichten om meer waarde te gaan toevoegen.

 • Realistische budgetten, waarbij werkkapitaal weer vrij komt voor investeringen;
 • Scherpte op overeenkomsten en voorwaarden, zowel commercieel als inhoudelijk;
 • Een kostenbesparing van 15% (op een spend van € 100 miljoen).