Een zorgvuldig voortraject en een duidelijk contract zijn noodzakelijk bij leveranciersmanagement, maar vaak niet voldoende. U zult het geleverde namelijk periodiek moeten monitoren en eventueel moeten vertalen naar verbeterafspraken. Niet voor niets is leveranciersmanagement verplicht in het kader van ISO 9001, 27001 en NEN 7510.

 

Een onafhankelijke derde die werkt in uw belang bij leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement vereist ook het voeren van periodieke overleggen. Daarin bespreekt u lopende operationele zaken, maar ook relevante strategische ontwikkelingen. Dergelijke gesprekken zijn niet eenvoudig, zeker niet als één van beide partijen zich moet gaan verbeteren. Het helpt dan om een gespecialiseerde derde te betrekken die uw belang verdedigt. Die rol pakt bluetrue graag voor u op. De nauwe relatie tussen contractmanagement en leveranciersmanagement spreekt voor zich. Zonder inzicht in de gemaakte afspraken is het immers moeilijk om iets te vinden met betrekking tot het geleverde.

De juiste partij voor u

In zowel contract- als leveranciersmanagement kunnen wij uw organisatie ondersteunen. Het is echter ook mogelijk om het leveranciersmanagement aan ons uit te besteden (as a service), onze experts  helpen u graag. Voor een vaste prijs maken we dan een dossier met duidelijke afspraken en voeren we periodiek de leveranciersgesprekken. In het dossier leggen we een beoordeling en verbeterafspraken vast. Zo houden we voor u en uw eindgebruikers de vinger aan de pols en zo blijft uw organisatie compliant.

 

Leveranciers die werken voor u

Bluetrue zorgt dat u meer uit uw leveranciers en contracten haalt, elke keer weer.

NEEM CONTACT OP

Resultaten

Kies de leverancier die bij u past

Leverancierselectie is enorm belangrijk en zorgt voor een gerust gevoel op het moment dat u ervaart dat u de juiste keuze hebt gemaakt.

 • Kies een leverancier die past bij uw formaat bedrijf
 • Onderzoek of uw leverancier al ervaring heeft in uw branche
 • Bespreek wat de verwachtingen zijn rondom de personen die de diensten verrichten
 • Wat voor bijdrage gaat de leverancier leveren aan uw primair proces
 • Betrek de leverancier bij uw uitdagingen

Van EU-aanbesteding naar daadwerkelijke prestaties

In de publieke sector zetten we meer dan 65 Europese aanbestedingen uit. In ieder van die trajecten realiseerde onze klant een besparing, zonder dat dit ten koste ging van de dienstverlening.

 • Een laagdrempelige, juridisch houdbare manier van Europees aanbesteden;
 • Een optimale samenwerking tussen klant en leverancier;
 • Tevredenheid bij alle stakeholders, waaronder de eindgebruikers.

Inzicht en grip

Wat levert het op om ons in te zetten op het gebied van contractmanagement? Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Hier leggen we het aan u uit in een actueel praktijkvoorbeeld.

 • Hogere efficiency wat zorgt voor minder kosten
 • Eenvoudig inzicht en overzicht
 • Meer grip op contracten en leveranciers
 • Betere voorwaarden
 • Betere en duidelijke service afspraken
 • Makkelijker toekomstgericht werken
 • Groei door gebruik te maken van leveranciers die partners worden

Van leveranciers naar partners

Zonder overzicht geen inzicht. Zo kwam het dat onze klant in de private sector maar beperkt profiteerde van haar leveranciers. Dat ondanks een spend van meer dan € 100 miljoen. Wij gaven deze klant weer inzicht in de budgetten per afdeling, de afgesloten contracten en de daadwerkelijke prestaties van de contractpartijen. Waar nodig werden nieuwe afspraken gemaakt. Zo kon onze klant haar aanbieders confronteren en hen verplichten om meer waarde te gaan toevoegen.

 • Realistische budgetten, waarbij werkkapitaal weer vrij komt voor investeringen;
 • Scherpte op overeenkomsten en voorwaarden, zowel commercieel als inhoudelijk;
 • Een kostenbesparing van 15% (op een spend van € 100 miljoen).