Projectmanagers heb je in verschillende soorten en stijlen. Veel hangt af van iemands achtergrond,  interesses en motivatie.

Vanuit bluetrue vinden we dat een projectmanager iemand is die in de materie zit en niet iemand is die een paar keer per week een lijstje afvinkt om te controleren wat iedereen heeft gedaan. Als projectmanager werk je mee in het project en trek je de kar.

 

Meewerken, eigen aanpak, resultaatgericht

Ons onderscheidend vermogen is dat iedereen die verbonden is aan bluetrue, ervaring heeft aan de “primaire kant” van meerdere braches/organisaties. We hebben ervaring met de uitdagingen van een bedrijf en begrijpen waar de pijnpunten zitten. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om mee te denken in oplossingen.

Met enige regelmaat werken we aan projecten die zijn misgelopen omdat er geen vooruitgang meer in zit. Door de aanpak die we hanteren boeken we vaak snel resultaat en ronden we het af.

Indien er onvoldoende aansluiting is bij de materie en/of het type bedrijf nemen we de opdracht ook niet aan, juist omdat we toegevoegde waarde willen leveren.

Met een duidelijk plan, een gezamenlijke aanpak en een duidelijk doel werken we naar de gewenste oplossing.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten:

 • Tenant verhuizing
 • Telefonie migraties
 • Teams implementaties
 • SharePoint implementaties
 • Organisatiewijzigingen/fusies doorvoeren in IT applicaties
 • Datacenter verhuizingen
 • Implementatie van leerlingvolgsysteem
 • Herinrichting van IT-diensten
 • Optimaliseren van IT-afdelingen
 • Invoeren changemangement inclusief releases
 • Invoeren contractmanagement
 • Invoeren leveranciersmanagement
 • Inregelen van geautomatiseerde forecasting voor productiebedrijf
 • (Her)inrichting ERP systemen (SAP) afgestemd op de business behoefte
 • Begeleiding van aanbestedingen

Ervaringen in diverse organisties:

 • Productiebedrijven
 • Autobranche
 • Verzekeraars
 • Financiële dienstverleners
 • Onderwijs
 • Zorg

Projecten succesvol afronden?

Wij zorgen voor het succesvol afronden van nieuwe projecten, maar ook vastgelopen projecten.

Neem nu contact op

Resultaten

Kies de leverancier die bij u past

Leverancierselectie is enorm belangrijk en zorgt voor een gerust gevoel op het moment dat u ervaart dat u de juiste keuze hebt gemaakt.

 • Kies een leverancier die past bij uw formaat bedrijf
 • Onderzoek of uw leverancier al ervaring heeft in uw branche
 • Bespreek wat de verwachtingen zijn rondom de personen die de diensten verrichten
 • Wat voor bijdrage gaat de leverancier leveren aan uw primair proces
 • Betrek de leverancier bij uw uitdagingen

Van EU-aanbesteding naar daadwerkelijke prestaties

In de publieke sector zetten we meer dan 65 Europese aanbestedingen uit. In ieder van die trajecten realiseerde onze klant een besparing, zonder dat dit ten koste ging van de dienstverlening.

 • Een laagdrempelige, juridisch houdbare manier van Europees aanbesteden;
 • Een optimale samenwerking tussen klant en leverancier;
 • Tevredenheid bij alle stakeholders, waaronder de eindgebruikers.

Inzicht en grip

Wat levert het op om ons in te zetten op het gebied van contractmanagement? Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Hier leggen we het aan u uit in een actueel praktijkvoorbeeld.

 • Hogere efficiency wat zorgt voor minder kosten
 • Eenvoudig inzicht en overzicht
 • Meer grip op contracten en leveranciers
 • Betere voorwaarden
 • Betere en duidelijke service afspraken
 • Makkelijker toekomstgericht werken
 • Groei door gebruik te maken van leveranciers die partners worden

Van leveranciers naar partners

Zonder overzicht geen inzicht. Zo kwam het dat onze klant in de private sector maar beperkt profiteerde van haar leveranciers. Dat ondanks een spend van meer dan € 100 miljoen. Wij gaven deze klant weer inzicht in de budgetten per afdeling, de afgesloten contracten en de daadwerkelijke prestaties van de contractpartijen. Waar nodig werden nieuwe afspraken gemaakt. Zo kon onze klant haar aanbieders confronteren en hen verplichten om meer waarde te gaan toevoegen.

 • Realistische budgetten, waarbij werkkapitaal weer vrij komt voor investeringen;
 • Scherpte op overeenkomsten en voorwaarden, zowel commercieel als inhoudelijk;
 • Een kostenbesparing van 15% (op een spend van € 100 miljoen).